www.Stats.in.th
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การใส่ปุ๋ยแตงโม

การใส่ปุ๋ยแตงโม

ชื่ออื่นๆแตงจีน มะเต้า

พันธุ์แบ่งได้ 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ “พันธุ์ธรรมดา” เช่น พันธุ์ซูก้าเบบี้ , ซาลสตัน เกรย์ , เยลโล เบบี้ ไฮบริด , ฟาร์มเมอร์ วันเดอร์ฟูล ไฮบริด “พันธุ์เมล็ด” เช่น เรดโคท ไฮบริด , วานลี เอฟ 2

การเตรียมดินควรไถดินตากประมาณ 10 วัน ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักอัตรา 2-3 ตันต่อไร่ พรวนดินให้เข้ากันทำการเตรียมร่องได้ 2 แบบ คือ ถ้าปลูกแบบแถวเดี่ยวก็ปลูกแบบผืนใหญ่เลย ส่วนการปลูกแบบแถวคู่เตรียมโดยการยกร่องกว้าง 4-5 เมตรยาวแล้วแต่พื้นที่ โดยมีร่องน้ำสำหรับปล่อยน้ำไว้ตักรดต้นแตงโม

การปลูกการปลูกแบบเดี่ยวหรือผืนใหญ่ใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 180 เซนติเมตร และระหว่างแถว 180 เซนติเมตร ส่วนการปลูกแบบแถวคู่ใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 60-90 เซนติเมตร และระยะระหว่างแถว 200-300 เซนติเมตร ใช้ฟางข้าวคลุมรดน้ำให้ชุ่มในจุดที่ปลูก

การให้น้ำโดยการตักรดหรือใช้แครงวักสาดอย่าให้ใกล้โคนต้นเกินไปเพราะน้ำอาจไปกระแทกถูกต้นทำให้ช้ำ-หักได้โดยพิจารณาให้น้ำทุกๆวัน

การจัดเถา แตงโมมีเถายาวประมาณ 30-60 เซนติเมตร ควรจัดให้เถาเลื้อยไปทางเดียวกันเพื่อไม่ให้เถาพันกัน ทับกันจนแน่นยากแก่การผสมเกสรของแมลง และควรริดแขนงส่วนที่เกินหรือไม่จำเป็นทิ้งเพื่อให้ได้ผลที่มีขนาดสมบูรณ์

การใส่ปุ๋ยใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ โดยแบ่งใส่ 3 ครั้ง ครั้งแรกรองก้นหลุม ครั้งที่ 2 เมื่อแตงโมทอดยอดยาวประมาณ 30 เซนติเมตร แล้วพรวนดินกลบด้วย และครั้งที่ 3 เมื่อแตงโมทอดยอดยาวประมาณ 90 เซนติเมตร

การเก็บเกี่ยวเมื่อแตงโมอายุได้ 75-120 วัน ตามลักษณะของพันธุ์ สังเกตที่ขั้วของแตงโมเริ่มเหี่ยวยุบลง ผิวแตงกร้าน ไม่สด มือเกาะใกล้ขั้วจะแห้ง ดีดหรือตบเบาๆ จะมีเสียงผสมระหว่างกังวานและเสียงทึบแสดงว่าแก่พอดี ถ้าเสียงกังวานเพียงอย่างเดียวแสดงว่าแตงโมอ่อน  หรือถ้าเสียงทึบเพียงอย่างเดียว  แสดงว่าแตงโมแก่เกินไป ไส้ล้ม

โรคได้แก่โรคราน้ำค้าง โรคราแป้ง โรคเหี่ยวตาย โรคใบด่าง โรคใบจุด โรคเถาแตก โรคเถาเหี่ยว ป้องกันกำจัดโดยการฉีดพ่น มาเน็บ ซีเน็บ เบนโนมิล แมนโคเซปคาร์เบนดาซิม และโบแรกซ์ตัวใดตัวหนึ่งตาม อาการของโรคและควรพ่นสารเคมีฆ่าแมลงที่เป็นพาหะนำโรคด้วย

แมลง ได้แก่ เต่าแตง เพลี้ยไฟแตงโม แมลงวันแตง แมลงวันทอง หนอนกระทู้ หนอนผีเสื้อเจาะผลแตงโมป้องกันกำจัดโดยการฉีดพ่น เซฟวิน ไซเปอร์เมทริน อะบาเม็กติน คาร์โบซัลแฟนตัวใดตัวหนึ่งตามการระบาดของแมลงศัตรู

Tags : การใส่ปุ๋ยแตงโม

view