www.Stats.in.th
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
ราคาปุ๋ย ปุ๋ยเคมีราคา ปุ๋ยเคมี ขายปุ๋ย โรงงานปุ๋ย

ราคาปุ๋ย ปุ๋ยเคมีราคา ปุ๋ยเคมี ขายปุ๋ย โรงงานปุ๋ย

ราคาปุ๋ย ปุ๋ยเคมีราคา ปุ๋ยเคมี ขายปุ๋ย โรงงานปุ๋ย 2562 ปุ๋ยเคมี 15-15-15 บำรุงทุกส่วนของพืช (ผลไม้,นาข้าว,อ้อย,มัน,... ความนิยมเข้าชม 21......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยผักชีไทย

การใส่ปุ๋ยผักชีไทย พันธุ์พันธุ์ผักชีไทยมีอยู่หลายบริษัท เกษตรกรควรเลือกปลูกพันธุ์อะไรแล้วแต่ความต้องการของตลาด โดยมีขายตามร้านขายเมล็ดพันธุ์ และร้าน......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยผักชีฝรั่ง

การใส่ปุ๋ยผักชีฝรั่ง พันธุ์ พันธุ์ที่นิยมปลูกแบ่งเป็น 2ประเภท คือ พันธุ์ที่เป็นต้นเดียวใบใหญ่(พันธุ์พื้นเมืองปลูกมากทางภาคเหนือ)พันธุ์ที่เป็นกอ กา......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยโหระพา

การใส่ปุ๋ยโหระพา พันธุ์ของโหระพาจะมี 2ลักษณ์ คือ ดอกเป็นช่อยยาว และดอกสั้นเป็นกระจุก หรือกลุ่มส่วนมากที่ปลูกเป็นลูกผสมดอกเป็นกระจุก ก้านยาว ใบใหญ่ น......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยหอมหัวใหญ่

การใส่ปุ๋ยหอมหัวใหญ่ พันธุ์ หอมหัวใหญ่เป็นพืชควบคุมเมล็ดพันธุ์ที่ส่งนำเข้าจะมาทางสำนักงานเศรษฐกิจ และจำหน่ายไห้ทาง สหกรณ์ หรือกลุ่มผู้ปลูกหอมใหญ่ ซึ......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยหอมแบ่ง

การใส่ปุ๋ยหอมแบ่ง พันธ์ที่นิยมปลูก คือพันธ์จากจังหวัดศรีสะเกษ อุตรดิตถ์ เชียงราย การเตรียมดิน พืชที่ปลูกด้วยหัวทุกชนิดควรตากดินหลายๆแดดอย่างน้อย 1......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยหอมแดง

การใส่ปุ๋ยหอมแดง พันธุ์ นำมาจากดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี,จังหวัดศรีสะเกษ,จังหวัดลำพูน,จังหวัดอุตรดิตถ์ การเตรียมดิน พืชที่ปลูกด้วยหัวทุกชนิดควรตา......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยสะเดา

การใส่ปุ๋ยสะเดา ชื่ออื่นๆ กะเดา,ไม้เดา (ใต้), สะเลียม (เหนือ), กาดา (อีสาน) พันธุ์ สะเดาไทย สะเดาอินเดีย ที่มีปลูกอยู่ทั่วไปตามบ้านเราเป็นสะเดาไทย......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยสะระแหน่

การใส่ปุ๋ยสะระแหน่ ชื่ออื่นๆ สะระแหน่สวน หอมด่วน มักเงาะ สะแน่ พันธุ์ พื้นเมือง การเตรียมดิน ไถดินตากทิ้งไว้ 7-10 วันใส่ปุ๋ยคอก ตีดินหรือพรวน......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยสะตอ

การใส่ปุ๋ยสะตอ พันธ์ สะตอเป็นพืชตระกูลถั่วชนิดหนึ่ง ชอบขึ้นอยู่ตามป่าทางภาคใต้และภาคตะวันออกของประเทศไทย พันธ์ที่นิยมปลูกในประเทศไทย มี 2 ชนิดคือ -ส......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยยอ

การใส่ปุ๋ยยอ ชื่ออื่นๆ ตามภาษาถิ่น ยอ (ภาคกลาง) มะตาเสือ (ภาคเหนือ) พันธุ์ พันธุ์พื้นเมืองที่มีการปลูกต่อๆ กันมาและยอป่า การเตรียมดิน การปลูกยอส......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยมันเทศ

การใส่ปุ๋ยมันเทศ พันธุ์โอกุด เถาเลื้อยยาวพอควร ใบเป็นแฉก เนื้อในสีเหลืองอ่อยนิยมมากในบ้านเรา พันธุ์ไทจุง เถาไม่เลื้อยมากนัก ลำต้นลักษณะคล้ายทรงพุ่......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยมันฝรั่ง

การใส่ปุ๋ยมันฝรั่ง -พันธุ์ฝาง 60 -พันธุ์ B. 70-240-2 หรือ 720088 -พันธุ์ Atlantic (พันธุ์นี้ใช้ในการแปรรูป) การเตรียมดิน ไถดินตากประมาณ 7-10 ว......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยมะละกอ

การใส่ปุ๋ยมะละกอ พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์แขกดำศรีสะเกษ พันธุ์แขกดำท่าพระ พันธุ์ลูกผสมพิจิตร พันธุ์ปักไม้ลาย พันธุ์กลางดง พันธุ์ฮาวาย พันธุ์ฮอลแลนด์ เป็น......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยมะรุม

การใส่ปุ๋ยมะรุม พันธุ์ เข้าใจว่าพันธุ์ดั้งเดิม หรือมีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศอินเดีย นำมาปลูกขยายต่อๆ กันมาในประเทศไทย การเตรียมดิน ไถดินตาก พรวนดิน ......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยมะระขี้นก

การใส่ปุ๋ยมะระขี้นก พันธุ์ เช่นพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกต่างๆ กันมา และพันธุ์ลูกผสมจากหน่วยงานของรัฐหรือบริษัทต่างๆ เช่น ตราศรแดง ตราเครื่องบิน ตราปลา ......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยมะระ

การใส่ปุ๋ยมะระ พันธุ์ มะระมีพันธุ์ขนาดผลเล็ก จนถึงขนาดใหญ่ คือมะระขี้นก มะระย่างกุ้ง มะระจัน มะระสองพี่น้อง ที่นิยมปลูกเป็นการค้าคือ มะระจีน และมะระ......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยมะนาว

การใส่ปุ๋ยมะนาว พันธุ์ พันธุ์มะนาวที่เป็นที่ยอมรับและนิยมปลูกในประเทศไทยคือ พันธุ์เป็นรำไพ แป้น แป้นทราย มะนาวพื้นเมือง และอีมัน เป็นต้น การเตรียม......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยมะนาว

การใส่ปุ๋ยมะนาว พันธุ์ พันธุ์มะนาวที่เป็นที่ยอมรับและนิยมปลูกในประเทศไทยคือ พันธุ์เป็นรำไพ แป้น แป้นทราย มะนาวพื้นเมือง และอีมัน เป็นต้น การเตรียม......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยมะเขือยักษ์สีม่วง

การใส่ปุ๋ยมะเขือยักษ์สีม่วง พันธุ์ มะเขือยักษ์สีม่วงเป็นมะเขือที่ได้มาจากการปรับปรุงผสม และคัดพันธุ์ใหม่จากมะเขือยาวสีม่วงธรรมดา ทำให้ได้ผลสีสั้นลง ......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยมะเขือยาว

การใส่ปุ๋ยมะเขือยาว พันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง เช่น มะเขือนาวงาช้าง มะเขือนาวสำลี ปัจจุบันนิยมปลูกเป็นลูกผสมของบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์ เช่นของบริษัท เจียไ......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยมะเขือพวง

การใส่ปุ๋ยมะเขือพวง พันธุ์ มะเขือพวงที่ปลูกกันอยู่ส่วนมาก เป็นพันธุ์พื้นเมืองซึ่งปลูกกันมานาน การเตรียมดิน ไถ หรือขุดดิน ตากไว้ประมาณ 7-10 วัน ใส่......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยมะเขือเปราะ

การใส่ปุ๋ยมะเขือเปราะ พันธุ์ ตามท้องตลาดที่นิยมปลูกสามารถแยกได้ คือ หากเป็นพันธุ์เดิมๆ เป็นเจ้าพระยาจะใช้แกงป่าจะดีมาก หากเป็นลูกผสมพันธุ์ใหม่ๆ เช่น......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยมะเขือเทศ

การใส่ปุ๋ยมะเขือเทศ พันธุ์ พันธุ์ของมะเขือเทศมีมากมายและสามารถปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาใหม่ๆ ได้มาก บ้านเราจะปลูกให้ขายดีในฤดูหนาว ขนาดของผลตั้งแต่ลูกเล็......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยมะกรูด

การใส่ปุ๋ยมะกรูด พันธุ์ พันธุ์ของมะกรูดแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ มะกรูดพันธุ์พื้นเมืองที่มีมานานแล้ว ลักษณะผลจะเป็นผลใหญ่ ผิวขรุขระ และพันธุ์ที่มีลักษณ......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยฟักเขียว

การใส่ปุ๋ยฟักเขียว ชื่ออื่นๆ เรียกตามภาษาถิ่น แฟง ฟักท่อน พันธุ์ ส่วนมากเกษตรกรจะขยายพันธุ์ต่อๆกันมาเป็นพันธุ์พื้นบ้านที่คัดมาเฉพาะลูกที่ใหญ่ ยาว ......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยฟักทอง

การใส่ปุ๋ยฟักทอง พันธุ์ แบงออกเป็น 2 พวก คือ พันธุ์ทรงพุ่มเตี้ย นิยมปลูกในต่างประเทศ ลักษณะเป็นทรงพุ่มขนาดใหญ่ ก้านใบกลม กลวงหักเปราะง่าย ใบมีขนาดให......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยพริกใหญ่

การใส่ปุ๋ยพริกใหญ่ พันธุ์ พริกใหญ่ พริกมัน พริกหนุ่ม พริกเหลือง จัดอยู่ในพริกใหญ่ ลักษณะพันธุ์มีขายตามท้องตลาดทั่วไป การปลูกขึ้นอยู่กับพ่อค้า และราค......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยพริกขี้หนูการใส่ปุ๋ยพริกขี้หนู

การใส่ปุ๋ยพริกขี้หนู พันธุ์ พริกขี้หนู พริกชี้ฟ้า พันธุ์ลูกผสมต่างๆ และพันธุ์ห้วยสีทน หัวเรือ พันธุ์ซุปเปอร์ฮอต(ตราศรแดง) การเตรียมดิน โดยทั่วไปจะ......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยเผือก

การใส่ปุ๋ยเผือก การเตรียมดิน เริ่มจากการไถดินตากประมาณ 7 วัน หากดินร่วนดีก็ทำการชักร่องปลูกได้เลย แต่ถ้าดินแข็งเป็นก้อนมากควรจะไถแปรอีก 1 ครั้ง ก่อน......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยผักบุ้งจีน

การใส่ปุ๋ยผักบุ้งจีน พันธุ์ นิยมปลุกพันธุ์ผักบุ้งจีนใบไฝ่ มีหลายบริษัท เช่น ตราศรแดง,บ.เจียไต๋ และอื่นๆ การเตรียมดิน ควรไถตากดินประมาณ 7-10 วัน โด......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยผักกาดหัว

การใส่ปุ๋ยผักกาดหัว ชื่ออื่นๆ หัวไชเท้า พันธุ์พันธุ์ผักกาดหัวแบ่งได้ 2 กลุ่มคือ -กลุ่มพันธุ์ญี่ปุ่น ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์หนัก และพันธุ์ปานกลาง มีอายุป......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยผักกาดหอม

การใส่ปุ๋ยผักกาดหอม พันธุ์พันธุ์ของผักกาดหอมที่นิยมปลูกในบ้านเรา และสามารถปลูกได้ทั้งปี คือ ลิ๊ฟ (Leaf)หรือ ลูสลิ๊ฟ (Loose leaf ) และพันธุ์แกรนด์ แรป......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยผักกาดเขียวปลี

การใส่ปุ๋ยผักกาดเขียวปลี พันธุ์เกษตรกรผู้ปลูกผักกาดเขียวปลี การนำพันธุ์มาปลูกจะขึ้นอยู่กับพ่อค้า หรือหัวหน้าเจ้าของโควตา เป็นผู้นำมาให้ปลูก เช่น ตราส......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยผักกาดขาวปลีการใส่ปุ๋ยผักกาดขาวปลี

การใส่ปุ๋ยผักกาดขาวปลี พันธุ์ เกษตรกรนิยมปลูกตามโควตาที่พ่อค้าทำพันธุ์ให้มาปลูก เช่น ตราโบตั๋น ตราช้าง ตราเครื่องบิน ตามความนิยมของท้องถิ่นนั้นๆ อายุ......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยบร็อกโคลี

การใส่ปุ๋ยบร็อกโคลี พันธุ์มีอยู่หลายพันธุ์และที่ปลูกให้ผลผลิตดีในประเทศไทยคือ พันธุ์19 ชิกโก พันธุ์ซากาต้า พันธุ์กรีนโคเมท และพันธุ์ของบริษัทเจียไต๋ ......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยบวบหอม

การใส่ปุ๋ยบวบหอม พันธุ์บวบหอมที่ปลูกในประเทศไทย ส่วนใหญ่ถือเป็นพันธุ์พื้นเมืองเพาะปลูกกันมานาน และมีการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ต่อๆกันไป ปัจจุบันมีการพั......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยบวบเหลี่ยม

การใส่ปุ๋ยบวบเหลี่ยม พันธุ์พันธุ์บวบเหลี่ยมที่นิยมปลูกทั่วไปนอกจากพันธุ์พื้นเมืองแล้วยังมีพันธุ์ของบริษัทเจียไต๋ ตราศรแดง ลักษณะผลยาวใหญ่ การเตรียมด......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยถั่วลันเตา

การใส่ปุ๋ยถั่วลันเตา พันธุ์ มีทั้งกินฝัก และพันธุ์กินเมล็ด เช่น พันธุ์ลูกผสมต่างๆ พันธุ์แม่โจ้1 พันธุ์แม่โจ้2 และจากร้านค้า การเตรียมดิน เริ่มจากการ......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยถั่วพู

การใส่ปุ๋ยถั่วพู พันธุ์ถั่วพูที่ใช้ปลูกส่วนมากเป็นพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งได้ปลูกมานานแล้ว ลักษณะฝักจะมีขนาดเล็ก ยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร และพันธุ์ฝักให......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยถั่วฝักยาว

การใส่ปุ๋ยถั่วฝักยาว พันธุ์ถั่วฝักยาวที่นิยมปลูกแบ่งพันธุ์ได้ 2 ชนิด -ถั่วเนื้อ ลักษณะฝักจะใหญ่ อ้วน และสั้นกว่าถั่วกระดูก (ถั่วเม็ด,ถั่วสั้น) พันธุ......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยถั่วแขก

การใส่ปุ๋ยถั่วแขก พันธุ์ พันธุ์ที่นิยมปลูกมี 2 ประเภท คือ พันธุ์พุ่มจะมีความสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตร และพันธุ์เลื้อย จะมีความสูงถึง 1.80 เมตร ถ้าปลู......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยแตงโม

การใส่ปุ๋ยแตงโม ชื่ออื่นๆแตงจีน มะเต้า พันธุ์แบ่งได้ 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ “พันธุ์ธรรมดา” เช่น พันธุ์ซูก้าเบบี้ , ซาลสตัน เกรย์ , เยลโล เบบี้......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยแตงร้าน

การใส่ปุ๋ยแตงร้าน พันธุ์ นิยมปลูกพันธุ์ลูกผสม 209 251 ของบริษัทต่างๆ เช่น ตราศรแดง ตราเครื่องบิน เป็นต้น การเตรียมดินปลูก ไถดินด้วยผาน 3 และไถพรวนด้......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยแตงกวา

การใส่ปุ๋ยแตงกวา พันธุ์พันธุ์แตงกวาเกษตรกรต้องปลูกตามความต้องการของตลาด ตลาดต้องการลูกสีเขียวยาว หรือขาวยาว หรือป้อมใหญ่ จึงเป็นลูกผสมของแต่ละบริษัทท......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยชะอม

การใส่ปุ๋ยชะอม พันธุ์ยอดใหญ่ลักษณะต้นสูงใหญ่ แตกยอดได้ดีในหน้าแล้ง พันธุ์ยอดขนาดกลางให้ยอดได้ดีทั้งหน้าฝนและหน้าแล้ง พันธุ์ยอดเล็กเป็นพันธุ์ยอดตรงค......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยแครอท

การใส่ปุ๋ยแครอท พันธุ์แครอทที่นิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์หงส์แดง, Newkurada, Imperator, Nantes การเพาะกล้าโดยการขุด หรือไถดินตากประมาณ 7 วัน กำจัดวัชพืชอ......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยแคบ้าน

การใส่ปุ๋ยแคบ้าน ชื่ออื่นๆแคขาว, แคแดง, แคบ้าน, แคแน, แคตุ้ย, แคบีฮ้อ, แคผา พันธุ์ เป็นพันธุ์พื้นบ้านที่มีการปลูกต่อๆกันมามีทั้งพันธุ์ต้นสูงแล......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยคะน้า

การใส่ปุ๋ยคะน้า พันธุ์คะน้าที่นิยมปลูกแบ่งได้ 2 พันธุ์ คือ คะน้าใบมีลักษณะต้นอวบใหญ่ ก้านเล็ก ใบกลมหนา กรอบ ทนทานต่อดินฟ้าอากาศได้ดี มีขายตามร้านขาย......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยขี้เหล็ก

การใส่ปุ๋ยขี้เหล็ก ชื่ออื่นๆขี้เหล็กหลวง, ขี้เหล็กใหญ่, ผักจี้ลี้ พันธุ์เป็นพันธุ์ที่มีการปลูกต่อๆกันมา การเตรียมดินไถดินตากประมาณ 7 วัน พรวนดิน ขุ......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยขิง

การใส่ปุ๋ยขิง พันธุ์ ขิงมีการปลูกกระจายไปทั่วโลกจึงมีคุณภาพแตกต่างกันตามลักษณะ เช่น ความเผ็ด ปริมาณเสี้ยน รสชาติ เช่นพันธุ์ที่มีปลูกต่างประเทศ ตัวอย่......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยข่า

การใส่ปุ๋ยข่า พันธุ์ เป็นพันธุ์พื้นเมืองของแต่ละท้องถิ่น เช่น พันธุ์ข่าเหลือง พันธุ์ข่าหยวกขยายพันธุ์โดยใช้เหง้าหรือแยกกอปลูก การเตรียมดินไถดินตากปร......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยกุยช่าย

การใส่ปุ๋ยกุยช่าย พันธุ์ กุยช่าย แบ่งได้เป็น กุยช่ายใบ เช่น Broad leaf, Ping กุยช่ายดอกเช่น Tai Jiu การเตรียมดินการปลูกกุยช่ายควรมีการไถดินตาก......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยกวางตุ้ง

การใส่ปุ๋ยกวางตุ้ง พันธุ์กวางตุ้งมี 2 ประเภทพันธุ์ผักกาดขาวกวางตุ้ง ผักกาดเขียวกวางตุ้ง พันธุ์ที่นิยมปลูกจึงเป็นพันธุ์ลูกผสมต่างๆ ของบริษัทที่ผลิตออก......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยกะเพรา

การใส่ปุ๋ยกะเพรา พันธุ์พันธุ์ของกะเพราส่วนมากเป็นลูกผสม ลักษณะใบใหญ่ ก้านยาว เช่นลูกผสมของบริษัทต่างๆที่เจ้าของโควตานำมาให้ปลูก วิธีการเตรียมดินเกษต......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยกระเทียม

การใส่ปุ๋ยกระเทียม ชื่ออื่นๆหอมเทียน, กระเทียมขาว, หอมขาว, หัวเทียม, กระเทียมจีน พันธุ์เกษตรกรจะมีการเก็บขยายพันธุ์กันมานาน เช่นพันธุ์ของจังหวัดเชีย......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยกระถิน

การใส่ปุ๋ยกระถิน ชื่ออื่นๆกระถินไทย, กระถินบ้าน(ภาคกลาง), กะเส็ดบก(ราชบุรี), ตอเบา, สะตอเบา, สะตอเทศ(ภาคใต้), ผักก้านถิน(เชียงใหม่), ผักหนอนบก(ภาคเหน......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยกะหล่ำดอก

การใส่ปุ๋ยกะหล่ำดอก พันธุ์เกษตรกรพิจารณาปลูกตามพื้นที่ และฤดูกาล เป็นแม่สอด เพชรบูรณ์ เชียงราย เพชรบุรี จะพิจารณาเลือกพันธุ์ปลูกตามความต้องการของตลาด......

อ่านต่อ

การใส่ปึ๋ยกระหลํ่าปลี

การใส่ปุ๋ยกะหล่ำปลี พันธุ์ กะหล่ำปลีมีหลายพันธุ์ ทั้งรูปหัวกลม หัวแป้น รูปหัวใจ สีเขียว สีขาว สีม่วง ถ้าแบ่งตามอายุการเก็บเกี่ยว คือพันธุ์หนักมีอายุก......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยกระชาย

การใส่ปุ๋ยกระชาย พันธุ์กระชายหรือที่เรียกกันว่าโสมไทยมีอยู่ 3 ชนิด คือ กระชายดำ กระชายเหลือง (กระชายแกง) และกระชายแดง การเตรียมดินเกษตรกรที่ปลูกกระช......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยกระเจี๊ยบเขียว

การใส่ปุ๋ยกระเจี๊ยบเขียว พันธุ์ พันธุ์ของกระเจี๊ยบเขียวเป็นพันธุ์ลูกผสมของบริษัทต่างๆ ที่นำมาให้เกษตรกรปลูกเพื่อส่งนอก บริษัทโดนามิค พันธุ์อินเดีย แล......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยนาข้าวให้ได้ผลผลิตสูงสุด!!คลิ๊กที่นี่

การใส่ปุ๋ยเคมีในนาข้าวให้ได้ผลผลิตสูงสุด|คลิ๊กเลย!! ปุ๋ยเคมี,ปุ๋ยอินทรีย์,ยาเคมีภัณฑ์,ปุ๋ย,ขายปุ๋ย,ซื้อปุ๋ย,ซื้อขายปุ๋ย,ปุ๋ยราคาส่ง,ขายปุ๋ยราคาส่ง,......

อ่านต่อ
ปุ๋ยข้าวโพด|การใส่ปุ๋ยข้าวโพดให้ได้ผลผลิตสูง

ปุ๋ยข้าวโพด|การใส่ปุ๋ยข้าวโพดให้ได้ผลผลิตสูง

ปุ๋ยข้าวโพด|การใส่ปุ๋ยข้าวโพดให้ได้ผลผลิตสูง การปลูกข้าวโพดให้ได้ผลผลิตสูงสุด!!คลิ๊ก การเตรียมดินปลูกข้าวโพด การเตรียมดินโดยการไถดะตากดินให้แห้......

อ่านต่อ
ปุ๋ยเคมีผสมและการผลิต (Compound fertilizer)

ปุ๋ยเคมีผสมและการผลิต (Compound fertilizer)

ปุ๋ยเคมีผสม(Compound fertilizer)การนำเอาแม่ปุ๋ยตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมารวมกันเพื่อให้ได้ปริมาณ และสัดส่วนของธาตุอาหารหลักตามที่ต้องการจะต้องมีธาตุอาหา......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยอะโวคาโด

การใส่ปุ๋ยอะโวคาโด

การใส่ปุ๋ยอะโวคาโด พันธุ์ สายพันธุ์นิยมปลูกในประเทศไทย ได้แก่ รูเฮิร์ต. โพลล็อก. และคาโน. เป็นพันธุ์เบา ออกดอกตั้งแต่ ต.ค. – ก.พ. และสายพันธ......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยแอปเปิ้ล

การใส่ปุ๋ยแอปเปิ้ล

การใส่ปุ๋ยแอปเปิ้ล พันธุ์ แอปเปิลมีประมาณ 2,000 พันธุ์ แต่ที่ดีและนิยมปลูกมีเพียง 4 พันธุ์ คือ 1. พันธุ์แอนนา เป็นพันธุ์ที่ผสมขึ้นมาในประเทศอ......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยองุ่น

การใส่ปุ๋ยองุ่น

การใส่ปุ๋ยองุ่น พันธุ์ พันธุ์ไวท์มะละกาเป็นพันธุ์ที่ปลูกมากที่สุดในทุกวันนี้ เหมาะในการปลูกเพื่อทานผล มีด้วยกัน 2 สายพันธุ์หลักๆ คือ ชนิดผลกลม และผล......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยสาลี่

การใส่ปุ๋ยสาลี่

การใส่ปุ๋ยสาลี่ พันธุ์ พันธุ์ปลูกที่เหมาะสม คือ พันธุ์โยโกยาม่าวาเซ่ พันธุ์เซียวสุ่ย พันธุ์เอสเฮช 078 พันธุ์เอสเฮช 085 การเตรียมหลุมปลูก ขุดหลุมปลูก......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยสละ

การใส่ปุ๋ยสละ

การใส่ปุ๋ยสละ พันธุ์ สละที่มีถิ่นกำเนิดในไทยมี 4 ชนิด เช่น สละหม้อ สละเสน สละเนินวง พันธุ์สุมาลี การเตรียมดิน แปลงปลูกสละไม่ควรมีน้ำท่วมขัง แต่มีส......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยเสาวรส

การใส่ปุ๋ยเสาวรส

การใส่ปุ๋ยเสาวรส พันธุ์ ในประเทศไทยมีเสาวรสที่ปลูกทั่วไป 3 พันธุ์คือ พันธุ์สีม่วง เมื่อสุกเปลือกสีม่วง เนื้อในสีเหลือง รสอมหวานมากกว่าพันธุ์อื่นๆ แต......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยสับปะรด

การใส่ปุ๋ยสับปะรด

การใส่ปุ๋ยสับปะรด พันธุ์ สายพันธุ์สับปะรดที่มีอยู่ 7 สายพันธุ์ พันธุ์ปัตตาเวีย หรือเรียกว่า สับปะรดศรีราชา พันธุ์อินทรชิต เป็นสับปะรดพันธุ์พื้นเมือง......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยสตรอว์เบอร์รี่

การใส่ปุ๋ยสตรอว์เบอร์รี่

การใส่ปุ๋ยสตรอว์เบอร์รี่ พันธุ์ พันธุ์เพื่อการบริโภคสด ได้แก่ พันธุ์พระราชทานเบอร์ 70 , 80 เบอร์50 และเบอร์20 , 329 เป็นต้นและพันธุ์เพื่อการแปรรูป ได......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยลิ้นจี่

การใส่ปุ๋ยลิ้นจี่

การใส่ปุ๋ยลิ้นจี่ พันธุ์ ลิ้นจี่ในประเทศไทยมีมากมายหลายพันธุ์ สำหรับชื่อพันธุ์นั้นมักเรียกตามสภาพท้องถิ่นทางภาคเหนือมีพันธุ์ที่นิยมปลูกกัน 3 พันธุ์......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยลำไย

การใส่ปุ๋ยลำไย

การใส่ปุ๋ยลำไย พันธุ์ ที่พบในปัจจุบันอาจแบ่งได้ 2 ชนิด ตามลักษณะการเจริญเติบโต ลักษณะผล เนื้อ เมล็ด และรสชาติ คือ ลำไยเครือหรือลำไยเถา มีลำต้นเลื้อยค......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยละมุด

การใส่ปุ๋ยละมุด

การใส่ปุ๋ยละมุด พันธุ์ ได้แก่ ละมุดพันธุ์มะกอก ละมุดพันธุ์กระสวย ละมุดพันธุ์ไข่ห่าน ละมุดพันธุ์ พจ.01 ละมุดไทย/ละมุดสีดา เป็นต้น การเตรียมด......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยลองกอง

การใส่ปุ๋ยลองกอง

การใส่ปุ๋ยลองกอง พันธุ์ แบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ ลองกองแห้ง ผลสุกจะมีเนื้อใสเป็นแก้ว เนื้อแห้ง หวานและมีกลิ่นหอมชวนรับประทาน ส่วนเปลือกหนามีสีเหลือ......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยระกำ

การใส่ปุ๋ยระกำ

การใส่ปุ๋ยระกำ พันธุ์ พันธุ์มีหนามลักษณะผลยาว เนื้อมากรสหวานพันธุ์ไร้หนาม ลักษณะผลกลมป้อม เมล็ดใหญ่เนื้อน้อยรสหวานอมเปรี้ยว การเตรียมดิน. พื้นที่ใ......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยมังคุด

การใส่ปุ๋ยมังคุด

การใส่ปุ๋ยมังคุด พันธุ์ เชื่อกันว่ามังคุดที่ปลูกมนไทยมีเพียงพันธุ์เดียว เนื่องจากเกสรตัวผู้ของดอกมังคุดเป็นหมัน เมล็ดจะเจริญจากเนื้อเยื่อของต้นแม่ โ......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยมะยม

การใส่ปุ๋ยมะยม

การใส่ปุ๋ยมะยม พันธุ์ มะยมเปรี้ยว. มะยมหวานหรือมะยมจืด (มีทั้งพันธุ์ผลเล็กและพันธุ์ผลใหญ่) . และมะยมแดง. การขยายพันธุ์ การตอน เป็นวิธีการที่เหมาะ......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยมะไฟ

การใส่ปุ๋ยมะไฟ

การใส่ปุ๋ยมะไฟ พันธุ์ ได้แก่ สีชมพูหรือไข่เต่า (ผลใหญ่ที่สุด). เหรียญทอง. ข้าวเหนียวดำ. ครูถิน. เป็นต้น การขยายพันธุ์ ตอน . ทาบกิ่ง. เพาะเมล็ดแล้วเส......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยมะเฟือง

การใส่ปุ๋ยมะเฟือง

การใส่ปุ๋ยมะเฟือง พันธุ์ พันธุ์มะเฟืองที่พบในประเทศไทยสามารถแบ่งตามรสได้ 2 พันธุ์หลัก คือ พันธุ์เปรี้ยว และพันธุ์หวาน โดยพันธุ์เปรี้ยวจะเป็นพันธุ์ท้......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยมะพร้าว

การใส่ปุ๋ยมะพร้าว

การใส่ปุ๋ยมะพร้าว พันธุ์ มะพร้าวเป็นพืชผสมข้ามพันธุ์ แต่ละต้นจึงไม่เป็นพันธุ์แท้ อาศัยหลักทางการผสมพันธุ์ที่เป็นไปโดยธรรมชาติ อาจแบ่งมะพร้าวออกเป็น ......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยมะยงชิด(มะปราง)

การใส่ปุ๋ยมะยงชิด(มะปราง)

การใส่ปุ๋ยมะยงชิด(มะปราง) พันธุ์มะปราง ได้แก่ พันธุ์ทองนพรัตน์ พันธุ์มหาชนก พันธุ์เจ้าสัว พันธุ์แม่อนงค์ พันธุ์มหาชนก พันธุ์ใหญ่ พันธุ์พวง พันธุ์รุ่......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยมะขามเทศ

การใส่ปุ๋ยมะขามเทศ

การใส่ปุ๋ยมะขามเทศ พันธุ์ พันธุ์มะขามเทศแบ่งตามลักษณะฝัก คือ พันธุ์ฝักขนาดใหญ่ พันธุ์ฝักขนาดกลาง และพันธุ์พื้นเมือง พันธุ์มะขามเทศแบ่งตามรสของฝัก ค......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยมะขาม

การใส่ปุ๋ยมะขาม

การใส่ปุ๋ยมะขาม พันธุ์ พันธุ์ขันตี มีลำต้นขนาดเล็ก เปลือกลำต้นเป็นเกล็ดเล็กๆ เรียบ สีเทา ใบเล็ก ใบอ่อนมีสีเขียวอมชมพู แตกกิ่งก้านสาขามากมาย มีทรงพุ่......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยมะกอก

การใส่ปุ๋ยมะกอก

การใส่ปุ๋ยมะกอก พันธุ์ พันธุ์ที่นิยมปลูกในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ พันธุ์ประเสริฐสุวรรณ พันธุ์แขกดำ พันธุ์ศรีนวล เป็นต้น การเตรียมดิน และวิธีการป......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยพุทรา

การใส่ปุ๋ยพุทรา

การใส่ปุ๋ยพุทรา พันธุ์ พันธุ์พื้นเมืองมีเพียงสายพันธุ์เดียว - สายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ได้แก่ สามรส. เจดีย์หรือเจดีย์ทอง. ไข่เต่า.บอมเบ ......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยพลัม

การใส่ปุ๋ยพลัม

การใส่ปุ๋ยพลัม พันธุ์ พลัมมีอยู่ด้วยหลากหลายสายพันธุ์ โดยมี 3 ชนิดที่สำคัญได้แก่ Prunus domestica, Prunus salicina และ Prunus americana การปลูก ระยะ......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยพลับ

การใส่ปุ๋ยพลับ

การใส่ปุ๋ยพลับ พันธุ์ แบ่งออกตามความแตกต่างเรื่องรสชาติเป็น 2 พวกใหญ่ ๆ คือ 1.พลับหวาน พวกนี้รสหวานกรอบไม่ฝาดแม้จะเก็บมาจากต้นก็รับประทานได้เลยได้แ......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยฝรั่ง

การใส่ปุ๋ยฝรั่ง

การใส่ปุ๋ยฝรั่ง พันธุ์ ฝรั่งที่ปลูกในประเทศไทยมีหลายพันธุ์ แต่ที่นิยมใช้รับประทานผลสด ได้แก่ ฝรั่งพันธุ์ที่มีผลใหญ่ ผลดก รสอร่อย เช่น พันธุ์กมลสาลี่ ......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยบ๊วย

การใส่ปุ๋ยบ๊วย

การใส่ปุ๋ยบ๊วย พันธุ์ พันธุ์ที่ใช้ปลูกกันในปัจจุบันนี้ เป็นพันธุ์ดั้งเดิมที่ถูกนำ เข้ามาจากประเทศจีน ซึ่งไม่ทราบชื่อพันธุ์ที่แน่นอน สำหรับที่อำเภอแม......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยน้อยหน่า

การใส่ปุ๋ยน้อยหน่า

การใส่ปุ๋ยน้อยหน่า พันธุ์ ได้แก่ น้อยหน่าพื้นเมืองหรือน้อยหน่าฝ้าย น้อยหน่าหนังหรือน้อยหน่าญวน ลูกผสมอื่นๆ เป็นกลุ่มพันธุ์ที่กลายพันธุ์เองจากธรรมชาต......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยทุเรียน

การใส่ปุ๋ยทุเรียน

การใส่ปุ๋ยทุเรียน พันธุ์ สายพันธุ์ทุเรียนของไทยมีมากถึง 227 พันธุ์ สามารถจำแนกเป็นกลุ่มได้ 6 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มกบ ประกอบด้วย 46 สายพันธุ์ย่อย เช่น ก......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยท้อ

การใส่ปุ๋ยท้อ

การใส่ปุ๋ยท้อ พันธุ์ การปลูกท้อในประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือมีมานานพอสมควร แต่ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์พื้นเมืองเรียกว่า “แปะมุงท้อ” ซึ่งให้ผลผลิต......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยเชอรี่

การใส่ปุ๋ยเชอรี่

การใส่ปุ๋ยเชอรี่ พันธุ์ เชอรี่หวานผลแดง. เชอรี่เปรี้ยวผลแดง. เชอรี่เปรี้ยวผลเหลือง. การขยายพันธุ์ ตอน (ดีที่สุด). ทาบกิ่ง. เสียบยอด. ติดตา.......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยชมพู่

การใส่ปุ๋ยชมพู่

การใส่ปุ๋ยชมพู่ พันธุ์ พันธุ์ทั่วไป แก้มแหม่ม. กะหลาป๋า. ซาลาเปา. น้ำหอมหรือน้ำ ดอกไม้. พลาสติก. สาแหรก พันธุ์นิยม ทับทิมจันทร์. ทูลเกล้า. เพชรชมพูพล......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยเงาะ

การใส่ปุ๋ยเงาะ

การใส่ปุ๋ยเงาะ พันธุ์ พันธุ์สีทอง พันธุ์น้ำตาลกรวด พันธุ์สีชมพู พันธุ์โรงเรียน และพันธุ์เจ๊ะมง พันธุ์เงาะที่นิยมปลูกเป็นการค้า มีแค่ 3 พันธุ์ คือ พัน......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยแคนตาลูป

การใส่ปุ๋ยแคนตาลูป

การใส่ปุ๋ยแคนตาลูป พันธุ์ มี 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ผิวลายตาข่าย ได้แก่ ซันไรซ์, นิวเซนทูรี่ ,สกายร็อกเก็ต, เดลิเกต , ซันไรท์ , คาร์โก , เอ็มเมิร์ลดิง แล......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยขนุน

การใส่ปุ๋ยขนุน

การใส่ปุ๋ยขนุน พันธุ์ พันธุ์จำปากรอบ / พันธุ์ตาบ๊วย / พันธุ์ฟ้าถล่ม / พันธุ์ทองสุดใจ ทองประเสริฐ เหรียญทอง และเหลืองพิช......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยแก้วมังกร

การใส่ปุ๋ยแก้วมังกร

การใส่ปุ๋ยแก้วมังกร พันธุ์ แก้วมังกรมี 3 ชนิด ได้แก่ 1.พันธุ์เนื้อขาวเปลือกแดง ได้แก่พันธุ์บ้านโปรง จังหวัดราชบุรี สวนจันทบุรี 2.พันธุ์เนื้อแดงเ......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยกีวี

การใส่ปุ๋ยกีวี

การใส่ปุ๋ยกีวี พันธุ์ กีวีที่นิยมปลูกเพื่อการค้า และนิยมปลูกในปัจจุบัน ประกอบด้วยพันธุ์เพศเมียสำหรับออกดอก และติดผล และพันธุ์เพศผู้ สำหรับการผสมเกสร ......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยกล้วย

การใส่ปุ๋ยกล้วย

การใส่ปุ๋ยกล้วย พันธุ์ พันธุ์ที่นิยมปลูกกันมากๆคือ กล้วยไข่ มีขนาดเล็ก รสหวาน กลิ่นหอม รับประทานสด กล้วยหอม กล้วยหอมทองผลจึงมีขนาดใหญ่กว่ากลุ่มแรก ร......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยกระท้อน

การใส่ปุ๋ยกระท้อน

การใส่ปุ๋ยกระท้อน พันธุ์ พันธุ์ที่ได้รับความนิยมสูงสูดเป็นพันธุ์กระท้อนห่อที่มีรสหวาน ได้แก่ พันธุ์อีล่า ปุยฝ้าย นิ่มนวล อินทรชิต ทับทิม ขันทอง เทพร......

อ่านต่อ
ปุ๋ยเมลอน คุณภาพสูง

ปุ๋ยเมลอน คุณภาพสูง

การใส่ปุ๋ยเมล่อน การใส่ปุ๋ยให้แก่เมลอนที่ถูกวิธีและประหยัดนั้น ก่อนการให้ปุ๋ยแก่ต้นเมลอนควรมีการตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อหาความอุดมสมบูรณ์ของดินเสียก่อ......

อ่านต่อ

การปลูกพืชไร่เศรษฐกิจ

การปลูกพืชไร่เศรษฐกิจ พืชไร่ พืชไร่หมายถึง พืชที่ปลูกโดยไช้เนื้อที่มากๆ มีการเจริญเติบโตเร็วไม่ต้องการการดูแลรักษามากเหมือนพืชสวน ส่วนใหญ่เป้นพืชล้ม......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยข้าวโพดเทียน

ข้าวโพดเทียน ข้าวโพดเทียน เป็นข้าวโพดฝักสดที่ได้รับความนิยมบริโภคมากชนิดหนึ่ง เนื่องจากมีความอ่อนนุ่ม ไม่ติดฟัน หวานเล็กน้อย ขนาดพอเหมาะ อาย......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยข้าวโพดฝักอ่อน

ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดฝักอ่อนเป็นพืชอุสาหกรรมเพื่อการส่งออก และยังมีแนวโน้มที่สามารถส่งออกเพิ่มขึ้นอีก เพราะยังมีความต้องการจากตลาดต่างประเท......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพืชเศษฐกิจที่มีความสำคัญต่ออุสาหกรรมอาหารสัตว์ประมาณร้อยละ 94 ของผลผลิตทั้งหมด ใช้ในกระบวนการผลิตอ......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดหวาน เป็นพืชอุสาหกรรมเพื่อการส่งออกโดยบรรจุกระป๋องและแช่แข็ง ในรูปของเมล็ด ฝัก และข้าวโพดครีม ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกปีละปร......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยถั่วเขียว

ถั่วเขียว ถั่วเขียว เป็นพืชไร่ทนแล้งใช้น้ำน้อยกว่าข้าวนาปรังถึง 5 เท่า อายุสั้นเพียง 65-70 วัน ปลูได้ทุกภาคของประเทศไทย ปลูกได้ตลอดปีในดินแท......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยถั่วลิสง

ถั่วลิสง ถั่วลิสงอยู่ในกลุ่มพืชผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ เพราะถั่วลิสงเป็นอาหารที่บริโภคง่าย เป็นส่วนประกอบอาหารหวานคาวต่......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยถั่วเหลือง

ถั่วเหลือง การผลิตเมล็ดพันธุ์เป็นขั้นตอนต่อเนื่องจากงานปรับปรุงพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะถั่วเหลืองให้มีคุณภาพดีนั้นทำได้ยากเนื่องจาก......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยถั่วเหลืองฝักสด

ถั่วเหลืองฝักสด ถั่วเหลืองฝักสดเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอีกพืชหนึ่งของประเทศไทย โดยใช้บริโภคภายในประเทศในรูปของอาหารว่างประกอบอาหารแ......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยทานตะวัน

ทานตะวัน แหล่งปลูที่สำคัญ ได้แก่ จังหวัดลพบุรี เพรชบูรณ์ สระบุรี นครสวรรค์ และอุทัยธานี พื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกทานตะวัน ควรเป็นพื้นที่ดอนหรือที่......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยเผือก

เผือก เผือกเป็นพืชเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นที่สำคัญอีกพืชหนึ่ง คนไทยนิยมบริโภคเผือก เพราะมีกลิ่นหอมและรสชาติดี เป็นพืชหัวที่เป็นพืชอาหารที่สำคั......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยมันสำปะหลัง

มันสำปะหลัง มันสำปะหลังจัดเป็นพืชหัวชนิดหนึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Manihot esculenta Crantz มีชื่อสามัญเรียกหลายชื่อตามภาษาต่างๆ ที่ได้ยินกัน......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยสับปะรด

สับปะรด สับปะรดเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจำพวกไม้เนื้ออ่อนที่มีอายุหลายปี สามารถทนต่อสภาพแวลล้อมต่างๆได้ดี ปลูกได้ในดินแทบทุกแห่งในประเทศใด มีช่อ......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยอ้อย ปุ๋ยใส่อ้อย

อ้อย - ช่วงต้นฝน ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 30-0-0หรือสูตร 16-8-8ปริมาณ 50 กิโลกรัมต่อไร่เพื่อบำรุงตออ้อย ให้อ้อยโตไว เขียวทนเขียวนาน ช่วยยืดข้อปล้อง และเ......

อ่านต่อ

การใช้ปุ๋ย 5 นางฟ้าทรงฉัตรกับพืชไร่

การใช้ปุ๋ย 5 นางฟ้าทรงฉัตรกับพืชไร่ อ้อย อ้อยเป็นพืชตระกลูหญ้า เจริญเติบโตได้ดีในประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตร้อน และกึ่งร้อน เขตปลูกอ้อยของโลกจ......

อ่านต่อ

การใส่ปุ๋ยขึ้นฉ่าย

การใส่ปุ๋ยขึ้นฉ่าย พันธุ์ ขึ้นฉ่ายมีหลายพันธุ์ชนิดแบ่งขายเป็นกิโล หรือเป็นปี๊บ เช่น พันธุ์โพธิ์ทอง และพันธุ์อื่นๆ การเตรียมดินขึ้นฉ่ายนับเป็นผักใน 2......

อ่านต่อ

ปุ๋ยยางพารา|การใส่ปุ๋ยยางให้ได้ผลผลิตสูง ที่เว็บนี้!!

ปุ๋ยยางพารา|การใส่ปุ๋ยยางให้ได้ผลผลิตสูง ที่เว็บนี้!! คำแนะนำการใส่ปุ๋ยยางพารา-5นางฟ้าทรงฉัตร แชร์หน้านี้ ปุ๋ยเคมี 20-8-20 (ปุ๋ยเ......

อ่านต่อ
ราคาปุ๋ยเคมี ปุ๋ย-ข้อมูลแนวโน้มราคาปุ๋ยเคมีในประเทศไทย 2563

ราคาปุ๋ยเคมี ปุ๋ย-ข้อมูลแนวโน้มราคาปุ๋ยเคมีในประเทศไทย 2563

สนใจติดต่อ ขอราคาขายส่ง โทร 0802436300 หรือไลน์ไอดี yuthathep ปุ๋ยเคมี 15-5-35 ขายส่ง 1 ตัน ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร สำหรับ ปาล์มใหญ่ มันสำปะห......

อ่านต่อ

ตลาดสินค้าเกษตรและจักรกลการเกษตรใน สปป.ลาว

ตลาดสินค้าเกษตรและจักรกลการเกษตรใน สปป.ลาว สปป.ลาว เป็นประเทศเกษตรกรรม เช่นเดียวกับประเทศไทย ดังเห็นได้จากพื้นที่ในการทำเกษตรกรรมและกสิกรรมต่าง ๆ ส......

อ่านต่อ
แนวโน้มราคาปุ๋ยเคมีในตลาดโลก ปี 2563

แนวโน้มราคาปุ๋ยเคมีในตลาดโลก ปี 2563

โปรโมชั่นปุ๋ยเคมี 5นางฟ้าทรงฉัตร วันที่ 1-31 ต.ค. 2556 // โพสต์ by บริษัท เอกสุพรรณ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด. ......

อ่านต่อ

แนวโน้มราคาปุ๋ยเคมี ปี 2563

แนวโน้มราคาปุ๋ยเคมี ปี 2563 // โพสต์ by บริษัท เอกสุพรรณ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด. *เงื่อนไข:สั่งซื้อปุ๋ยทุกสูตรวันนี้ ครบ......

อ่านต่อ
view