www.Stats.in.th
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การใส่ปึ๋ยกระหลํ่าปลี

การใส่ปุ๋ยกะหล่ำปลี

พันธุ์ กะหล่ำปลีมีหลายพันธุ์ ทั้งรูปหัวกลม หัวแป้น รูปหัวใจ สีเขียว สีขาว สีม่วง ถ้าแบ่งตามอายุการเก็บเกี่ยว  คือพันธุ์หนักมีอายุการเก็บเกี่ยว 90-120 วัน พันธุ์กลางอายุ 80-90 วัน และพันธุ์เบามีอายุ 60-70 วัน  เมืองไทยพันธุ์เบาปลูกได้ผลดีเพราะไม่ต้องการอากาศหนาวมากนัก พันธุ์เบาที่ปลูกได้ผลดีคือ  พันธุ์โคเปนเฮเก็น พันธุ์เออร์ลี่ เจอซีเวคฟิลล์ พันธุ์เออร์เลียนา

การเตรียมดิน  ไถตากดินประมาณ 7 วัน ตากดินให้แห้งใส่ปุ๋ยคอก ประมาณ3-4 ตันต่อไร่ ไถพรวนคลุกเคล้าให้ทั่ว โดยการพรวนและชักร่องด้วยรถแทรคเตอร์ ขุดหลุมปลูกระยะ 30x30 หรือ 40x40 ตามพันธุ์ที่ปลูกถ้าเป็นพันธุ์หนัก หัวใหญ่ ก็ปลูกห่าง ถ้าเป็นพันธุ์เบาหัวเล็กก็ปลูกถี่หน่อย

การเพาะกล้าทำการเพาะกล้าบนร่องที่มีการไถดิน ใส่ปุ๋ยคอก พรวนดิน ชักร่องให้หน้าดินเรียบ คลุกเมล็ดด้วยสารไอโพไดโอน หรือเมทาแลคซิล+คาร์โบซัลแฟน ชนิดคลุกเมล็ด หว่านอย่าให้ถี่หรือห่างมาก  คลุมด้วยฟางข้าว รดน้ำให้สม่ำเสมอหมั่นตรวจเรื่องโรค และแมลงรบกวน จนอายุประมาณ 30 วัน ก็ย้ายกล้าลงปลูกได้

วิธีการปลูกเมื่อเตรียมขุดหลุมตามระยะที่ต้องการแล้ว รดน้ำให้ชุ่ม และก่อนถอนกล้ามาปลูกควรรดน้ำในแปลงกล้าไว้ก่อนประมาณ 30 นาที เพื่อให้กล้าชุ่มน้ำจะได้ไม่แห้งเหี่ยวง่าย และควรปลูกตอนเย็นหลังบ่าย 4 โมงเย็นแล้ว หลังปลูกควรรดน้ำให้ชุ่ม

การให้น้ำควรให้น้ำด้วยระบบปริงเกอร์ หรือรดน้ำแบบลากสายยาง รดด้วยฝักบัว และควรให้อย่างสม่ำเสมอ  จนกว่าจะเข้าปลี เมื่อเข้าปลีแล้วควรลดปริมาณให้น้ำให้น้อยลงหน่อย

การใส่ปุ๋ยควรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 30-0-0 เมื่ออายุ 15 วัน หลังปลูกอัตราประมาณ 1 ช้อนชา ต่อหลุมหรือต่อต้น และเมื่ออายุ 30 วันใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-8  หรือใส่ปุ๋ยคอก 1 กำมือต่อต้น  แล้วพรวนดินกลบ และควรพ่นสารอาหารเสริมทางใบด้วย เช่น โบรอน สังกะสี

โรคที่สำคัญที่พบในการปลูกกะหล่ำปลี ได้แก่ โรคเน่า โรคใบจุด โรคใบไหม้ โรคไส้ดำ และโรคเน่าดำ แก้ไขด้วยการพ่นด้วยสารป้องกันกำจัด แมนโดเซป คาร์เบนดาซิม ไดเมทโทม็อบ และ โบรอน สังกะสี

แมลงศัตรูที่สำคัญได้แก่ ด้วงหมัดผัก หนอนใยผัก หนอนเจาะยอดกะหล่ำ หนอนชอนใบ หนอนกระทู้ผัก เพลี้ยอ่อนกะหล่ำ และหนอนคืบ ควรพ่นด้วยสารเคมี ไดโดรโตฟอส อะบาเม็กติน B.T โพรไดโอฟอส  โพรฟิโนฟอส

การเก็บเกี่ยวอายุการเก็บเกี่ยวขึ้นอยู่กับพันธุ์ที่ปลูกว่าพันธุ์หนักหรือพันธุ์เบา โดยหัวที่จะทำการเก็บเกี่ยวคือหัวที่แน่น และขนาดพอเหมาะ ตัดแต่งให้สวย บรรจุถุง หรือเข่ง รอส่งขายตลาด

Tags : การใส่ปึ๋ยกระหลํ่าปลี

view