www.Stats.in.th
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การใส่ปุ๋ยกระเทียม

การใส่ปุ๋ยกระเทียม

ชื่ออื่นๆหอมเทียน, กระเทียมขาว, หอมขาว, หัวเทียม, กระเทียมจีน

พันธุ์เกษตรกรจะมีการเก็บขยายพันธุ์กันมานาน เช่นพันธุ์ของจังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน จังหวัดศรีสะเกษ และแบ่งตามอายุการเก็บเกี่ยวได้ ดังนี้

-พันธุ์เบา หรือพันธุ์ขาวเมือง ลักษณะใบแคบ ลำต้นแข็ง กลีบและหัวขาว กลีบเท่าหัวแม่มือ กลิ่นฉุนและรสจัด อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 75-90 วัน

-พันธุ์กลาง ลักษณะใบเล็กและยาว  ลำต้นใหญ่และแข็ง หัวขนาดกลาง หัวและกลีบสีม่วงอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 90-120 วัน ปริมาณ 15-20 หัวต่อ 1 กิโลกรัม นิยมปลูกในภาคเหนือ

-พันธุ์หนัก บางทีเรียกพันธุ์จีนลักษณะใบกว้างและยาว ลำต้นเล็กหัวใหญ่ กลีบโต เปลือกหุ้มสีชมพู อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 150 วัน ปริมาณหัว 15-20 หัวต่อ 1กิโลกรัม

การเตรียมดินไถดินตากประมาณ 7-10 วัน ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่สลายตัวดีแล้วคลุกเคล้าหรือพรวนดินให้เข้ากันพร้อมยกร่องแบบปลูกผักปรับหน้าดินให้เรียบใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อรองพื้นรดน้ำให้ชื้นพร้อมปลูก

การเตรียมพันธุ์ใช้กลีบหรือโคลฟ (clove) ของกระเทียมโดยแกะออกจากหัวแยกเป็นกลีบๆ คัดเลือกเฉาะกลีบที่ใหญ่และสมบูรณ์ดี ใช้พันธุ์ประมาณ 80-100 กิโลกรัมต่อพื้นที่ปลูก 1 ไร่

การปลูกควรรดน้ำให้ชื้นก่อนแล้วดำกลีบกระเทียมลงในแปลง โดยดำกลีบลึกประมาณ 2 ใน 3 ส่วนของกลีบลงในดินให้เป็นแถวเป็นแนวตามระยะปลูก คือระหว่างต้น 10 เซนติเมตร และระยะระหว่างแถว 10-15 เซนติเมตร คลุมด้วยฟางข้าวรดน้ำให้ชุ่ม

การให้น้ำกระเทียมควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ และเพียงพอในช่วงระยะของการเจริญเติบโต และควรงดการให้น้ำเมื่อหัวเริ่มแก่

การใส่ปุ๋ยครั้งแรกใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัม ต่อไร่ เป็นการรองพื้น ครั้งที่สองเมื่ออายุประมาณ 10-14 วัน ควรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 30-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ครั้งที่สามอายุประมาณ 30 วัน หลังปลูกใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่

การเก็บเกี่ยวเมื่อได้อายุการเก็บเกี่ยวตามพันธุ์หนักพันธุ์เบา แล้วเลือกเก็บหัวที่แก่จัดสังเกตที่คอกระเทียม (ระหว่างต้นกับหัว) เหี่ยว และต้นพับลงมาใช้มือถอนทั้งต้นและหัวที่แก่จัดมัดแขวนหรือผึ่งลมในร่มกันฝนกันแดดให้ได้หมาดๆ หรือเกือบแห้ง แล้วมัดเป็นจุกๆ รอการจำหน่ายต่อไป

โรค  แก่โรคเน่า โรคใบไหม้ โรคใบจุด โรคแอนแทรคโนส และโรคราน้ำค้างป้องกันกำจัดโดยการฉีดพ่น เมทาแลคซิล โปรคลอราช สกอร์ แมนโคเซป ตัวใดตัวหนึ่งตามอาการของโรค

แมลงได้แก่ เพลี้ยไฟ หนอนกระทู้หอม ป้องกันกำจัดโดยการฉีดพ่น อะบาเม็กติน อาทาบรอน หรือไซเปอร์เมทรินตัวใดตัวหนึ่ง

Tags : การใส่ปุ๋ยกระเทียม

view