www.Stats.in.th
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
การใส่ปุ๋ยอะโวคาโด

การใส่ปุ๋ยอะโวคาโด

การใส่ปุ๋ยอะโวคาโด พันธุ์ สายพันธุ์นิยมปลูกในประเทศไทย ได้แก่ รูเฮิร์ต. โพลล็อก. และคาโน. เป็นพันธุ์เบา ออกดอกตั้งแต่ ต.ค. – ก.พ. และสายพันธ......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยแอปเปิ้ล

การใส่ปุ๋ยแอปเปิ้ล

การใส่ปุ๋ยแอปเปิ้ล พันธุ์ แอปเปิลมีประมาณ 2,000 พันธุ์ แต่ที่ดีและนิยมปลูกมีเพียง 4 พันธุ์ คือ 1. พันธุ์แอนนา เป็นพันธุ์ที่ผสมขึ้นมาในประเทศอ......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยองุ่น

การใส่ปุ๋ยองุ่น

การใส่ปุ๋ยองุ่น พันธุ์ พันธุ์ไวท์มะละกาเป็นพันธุ์ที่ปลูกมากที่สุดในทุกวันนี้ เหมาะในการปลูกเพื่อทานผล มีด้วยกัน 2 สายพันธุ์หลักๆ คือ ชนิดผลกลม และผล......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยสาลี่

การใส่ปุ๋ยสาลี่

การใส่ปุ๋ยสาลี่ พันธุ์ พันธุ์ปลูกที่เหมาะสม คือ พันธุ์โยโกยาม่าวาเซ่ พันธุ์เซียวสุ่ย พันธุ์เอสเฮช 078 พันธุ์เอสเฮช 085 การเตรียมหลุมปลูก ขุดหลุมปลูก......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยสละ

การใส่ปุ๋ยสละ

การใส่ปุ๋ยสละ พันธุ์ สละที่มีถิ่นกำเนิดในไทยมี 4 ชนิด เช่น สละหม้อ สละเสน สละเนินวง พันธุ์สุมาลี การเตรียมดิน แปลงปลูกสละไม่ควรมีน้ำท่วมขัง แต่มีส......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยเสาวรส

การใส่ปุ๋ยเสาวรส

การใส่ปุ๋ยเสาวรส พันธุ์ ในประเทศไทยมีเสาวรสที่ปลูกทั่วไป 3 พันธุ์คือ พันธุ์สีม่วง เมื่อสุกเปลือกสีม่วง เนื้อในสีเหลือง รสอมหวานมากกว่าพันธุ์อื่นๆ แต......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยสับปะรด

การใส่ปุ๋ยสับปะรด

การใส่ปุ๋ยสับปะรด พันธุ์ สายพันธุ์สับปะรดที่มีอยู่ 7 สายพันธุ์ พันธุ์ปัตตาเวีย หรือเรียกว่า สับปะรดศรีราชา พันธุ์อินทรชิต เป็นสับปะรดพันธุ์พื้นเมือง......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยสตรอว์เบอร์รี่

การใส่ปุ๋ยสตรอว์เบอร์รี่

การใส่ปุ๋ยสตรอว์เบอร์รี่ พันธุ์ พันธุ์เพื่อการบริโภคสด ได้แก่ พันธุ์พระราชทานเบอร์ 70 , 80 เบอร์50 และเบอร์20 , 329 เป็นต้นและพันธุ์เพื่อการแปรรูป ได......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยลิ้นจี่

การใส่ปุ๋ยลิ้นจี่

การใส่ปุ๋ยลิ้นจี่ พันธุ์ ลิ้นจี่ในประเทศไทยมีมากมายหลายพันธุ์ สำหรับชื่อพันธุ์นั้นมักเรียกตามสภาพท้องถิ่นทางภาคเหนือมีพันธุ์ที่นิยมปลูกกัน 3 พันธุ์......

อ่านต่อ
การใส่ปุ๋ยลำไย

การใส่ปุ๋ยลำไย

การใส่ปุ๋ยลำไย พันธุ์ ที่พบในปัจจุบันอาจแบ่งได้ 2 ชนิด ตามลักษณะการเจริญเติบโต ลักษณะผล เนื้อ เมล็ด และรสชาติ คือ ลำไยเครือหรือลำไยเถา มีลำต้นเลื้อยค......

อ่านต่อ
view