www.Stats.in.th
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การใส่ปุ๋ยมะระ

การใส่ปุ๋ยมะระ

            พันธุ์ มะระมีพันธุ์ขนาดผลเล็ก จนถึงขนาดใหญ่ คือมะระขี้นก มะระย่างกุ้ง มะระจัน มะระสองพี่น้อง ที่นิยมปลูกเป็นการค้าคือ มะระจีน และมะระสองพี่น้อง ปัจจุบัน บริษัทและส่วนราชการต่างๆ ได้นำพันธุ์มะระมาปรับปรุงพันธุ์ จนมีพันธุ์ลูกผสมต่างๆ ที่เหมาะกับการปลูกแล้วให้ผลดีในประเทศไทย

            วิธีการเพราะกล้า มีหลายวิธี เช่นเพราะในแปลงเพราะ ในถุงเพราะ ในถาดเพราะ และเพราะกล้าให้งอกก่อน แล้วค่อยลงปลูกในแปลง

            การเตรียมดิน ไถตาดดินประมาณ 7-10 วัน พรวนดิน ยกร่องปรับหน้าดินให้เรียบ ไม่ให้น้ำขัง จากนั้นใช้ระยะขุดหลุมระหว่างต้นxระหว่างแถว ประมาณ 1x1.5เมตร ใส่ปุ๋ยคอกประมาณ 1 กำมือต่อหลุม รดน้ำใส่ปุ๋ย

            การปลูก นำกล้าที่ได้ หรือเมล็ดที่เพราะงอกแล้ว นำมาปลูกหลุม 3-4 เมล็ด เมื่อมีใบจริง 2 ใบ ก็ถอนแยกเหลือ 2 ต้นต่อหลุมคลุมด้วยฟางข้าว รดน้ำให้ชุ่ม

            การให้น้ำ มะระเป็นพืชที่ต้องการน้ำมาก ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอทุกวัน เว้นวันที่ฝนตก

            การทำค้าง ใช้ไม้ไผ่ผ่าซีก กว้าง 2-3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ถ้าใช้ไม้ลวกไม่ต้องผ่าใช้ไม้ลวกยาวประมาณ 2 เมตรเช่นกัน ปักไม้ลงไปข้างๆ หลุม แต่ละร่อง แล้วใช้ไม้พาดขวางต้นบนร่องที่ 1 และร่องที่ 2 จนสุดร่อง แล้วใช้ตาข่ายขึงทั้ง 3 ต้น คือด้านข้างทั้งสองและด้านบน เพื่อสะดวกในการดูแลรักษา และเก็บผลผลิต

            การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก และเมื่อมะระอายุได้ 7 วัน ควรใส่ปุ๋ยคอกประมาณ 1 กำมือต่อหลุม โดยโรยรอบๆ โคนหลังจากนั้น ทุกๆ 7 วัน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 หรือ 30-0-0 ประมาณ 1 ช้อนแกง ต่อหลุม แล้วพรวนดินรดน้ำให้ชุ่ม แต่น้ำไม่ขัง เมื่ออายุ 30 วัน ควรใส่สูตร 15-15-15 อัตรา 2 ช้อนแกงต่อหลุม พรวนดินรดน้ำให้ชุ่ม

            การห่อผล เมื่ออายุได้ 40 วันจะออกดอกออกผลขนาดเท่านิ้วก้อย ก็เริมห่อผลได้ทันที โดยใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ทำเป็นถุงขนาด 15x20 เซนติเมตร ปากถุงเปิดทั้ง 2 ด้าน นำปากถุงด้านหนึ่งสวมผลมะระ แล้วใช้ไม้กลัดปากถุงห่อผลมะระ เพื่อช่วยให้มะระไม่ถูกแมลงรบกวน และสีเขียวน่ารับประทาน

            การเก็บเกรียวผลผลิต มะระจะเก็บเกรียวได้เป็นรุ่นๆ เริ่มต้นแต่คนเถาจนถึงปลายเถา วันเว้นวัน

            โรคของมะระ ได้แก่ โรคเหี่ยวตาย โรคเหี่ยวเนื่องจากเชื้อแบคทีเรีย โรคราน้ำค้าง ควรพ่นด้วย สเตรปโตมัยซิน เมนโดเซปไดเมทโทม็อบ มาเน็ป

            แมลงที่สำคัญ ได้แก่ แมลงวันทอง แมลงวันเจาะเถา เพลี้ยไฟ เพลี่ยอ่อน ควรพ่นด้วย มาลาไธออน ไดเมทโธเอท อะบาเม็กคิล หรืออิมิดาโดลพริด

Tags : การใส่ปุ๋ยมะระ

view