www.Stats.in.th
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การใส่ปุ๋ยมะขาม

การใส่ปุ๋ยมะขาม

การใส่ปุ๋ยมะขาม

                พันธุ์  พันธุ์ขันตี มีลำต้นขนาดเล็ก เปลือกลำต้นเป็นเกล็ดเล็กๆ เรียบ สีเทา ใบเล็ก ใบอ่อนมีสีเขียวอมชมพู แตกกิ่งก้านสาขามากมาย มีทรงพุ่มกว้าง ฝักกลมใหญ่  , พันธุ์หมื่นจง มีลำต้นสีเทาดำ เปลือกลำต้นเป็นเกล็ดขนาดใหญ่และเป็นร่องลึก ทรงพุ่มโปร่งกว้าง มีใบขนาดปานกลางสีเขียวเข้ม ใบอ่อนมีสีชมพู มีดอกสีชมพูอมเหลือง ฝักกลมโค้งขนาดใหญ่ ติดฝักดกเป็นพวง มีเนื้อสีน้ำตาลอมเหลือง กรอบ รสหวาน

                การเตรียมดิน ไถพรวนดินตากทิ้งไว้ประมาณ 5-10 วัน พร้อมกำจัดวัชพืช ต่อจากนั้นให้ทำซ้ำอีกครั้ง แล้วขุดหลุมปลูกให้มีความกว้าง ยาว และลึกประมาณ 50 ซม. เว้นระยะห่างระหว่างหลุมปลูกและแถวประมาณ 8 -12 เมตร

                การปลูก เพื่อให้ต้นมะขามหวานสามารถตั้งตัวได้ดี และประหยัดค่าใช้จ่ายในการให้น้ำและการจัดการต่างๆ จึงควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน ก่อนปลูกให้ผสมดินส่วนบนที่ขุดจากหลุมกับปุ๋ยคอกในอัตราหลุมละ 0.5-1 กก. และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ในอัตราหลุมละ 2 กำมือ แล้วใส่ลงไปรองก้นหลุม หรือจะใช้กาบมะพร้าววางรองไปก่อนเพื่อให้สามารถดูดซับธาตุอาหารได้ดีด้วยก็ได้ แล้วใช้กิ่งพันธุ์ลงปลูก กลบดินที่เหลือพอเสมอปากหลุม คลุมหลุมปลูกด้วยฟางข้าวหรือใบไม้ ใช้ไม้ปักข้างลำต้นแล้วผูกยึดติดกันไว้เพื่อป้องกันการโยกจากแรงลม

                การให้น้ำ หากมีฝนตกอย่างสม่ำเสมอก็ไม่มีความจำเป็นต้องให้น้ำ แต่ถ้าไม่มีฝนตกลงมาเป็นเวลานานหลายวันก็ควรมีการให้น้ำประมาณ 3-5 วัน/ครั้ง เมื่อต้นมะขามหวานมีอายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไปแล้ว ไม่จำเป็นต้องให้น้ำต่อไปก็ได้ ยกเว้นในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ซึ่งเป็นช่วงของฤดูแล้งที่ไม่มีฝนตกมาเป็นเวลานานมาก หรือดินมีสภาพแห้งจัด

                การใส่ปุ๋ย แบ่งเป็น 2 ระยะ  ในระยะแรกบำรุงต้น ควรให้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-8 ในอัตราต้นละ 100-200 กรัม ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงต้นและปลายฤดูฝน ระยะที่สองเมื่อติดผลแล้ว ให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24  ในอัตราต้นละ 100-200 กรัม โดยแบ่งใส่เป็น 2 ครั้ง ครั้งแรกใส่ก่อนหรือเมื่อเริ่มติดผล และใส่อีกครั้งเมื่อเริ่มแตกใบใหม่

                การเก็บเกี่ยว เมื่อปลูกมะขามหวานเข้าปีที่ 4 ก็จะมีผลผลิตให้เก็บเกี่ยวได้แล้ว หากมีบำรุงและดูแลรักษาที่ดีก็จะมีผลผลิตให้เก็บเกี่ยวได้นานถึง 30 ปีขึ้นไป ซึ่งฤดูเก็บเกี่ยวโดยทั่วไปจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน

                โรคและแมลง หมั่นกำจัดวัชพืชทิ้งไป หลังจากการปลูกมาแล้วประมาณ 1 เดือน ในปีแรกควรทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอประมาณ 3-5 ครั้ง ส่วนในปีต่อไปให้ใช้วิธีไถกลบหน้าดินก็ได้ ไม่ควรใช้สารเคมีเพื่อกำจัด มะขามหวานมีโรคที่สำคัญคือ โรคราแป้ง ที่มักระบาดในช่วงหน้าฝน ควรกำจัดด้วยการฉีดพ่นด้วยยาเบนและที่ละลายกับน้ำในอัตราส่วน 10-20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร

Tags : การใส่ปุ๋ยมะขาม

view