www.Stats.in.th
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การใส่ปุ๋ยมะยงชิด(มะปราง)

การใส่ปุ๋ยมะยงชิด(มะปราง)

การใส่ปุ๋ยมะยงชิด(มะปราง)

                พันธุ์มะปราง ได้แก่   พันธุ์ทองนพรัตน์  พันธุ์มหาชนก  พันธุ์เจ้าสัว พันธุ์แม่อนงค์  พันธุ์มหาชนก  พันธุ์ใหญ่  พันธุ์พวง พันธุ์รุ่งอรุณ  พันธุ์ลุงชิต  พันธุ์ปทุมทอง  พันธุ์สุวรรณบาตร

                พันธุ์มะยงชิด ได้แก่ พันธุ์ทูลเกล้า พันธุ์บางขุนนนท์  พันธุ์เพชรกลางดง  พันธุ์ท่าด่าน  พันธุ์แม่ย่า พันธุ์ศรีประทุม  พันธุ์ศรีหนึ่งสยาม  พันธุ์ไข่ทอง  พันธุ์อุดมสิน  พันธุ์สวัสดี

                วิธีการเตรียมดิน     การปลูกในแปลงขนาดใหญ่ครั้งจำเป็นต้องไถพรวนดิน และกำจัดวัชพืช 1-2 ครั้งก่อน หลังจากนั้น จะเตรียมหลุมปลูกด้วยการขุดหลุมกว้างยาวขนาด 60-80 เซนติเมตร ลึก 50-100 เซนติเมตร ระยะหลุมปลูกหรือระยะต้นที่ 4-8 x 4-8 เมตร หลังจากขุดหลุมเสร็จให้ตากดินในหลุม และดินที่ขุดประมาณ 2-3 วัน จากนั้น หว่านโรยด้วยมูลสัตว์หรือปุ๋ยหมักประมาณ 1-2 ถัง/หลุม ให้คลุกผสมให้เข้ากันกับดินที่ขุด ไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเคมี เพราะการใส่ปุ๋ยเคมีในระดับดินลึกทำให้สูญเสียปุ๋ยซึมลงดินด้านล่างได้ง่าย และพืชต้องอาศัยการเติบโตที่นานกว่ารากจะหยั่งถึง      

                วิธีการปลูก     เมื่อมีต้นพันธุ์พร้อม และเตรียมหลุมปลูกพร้อมแล้ว ให้นำต้นพันธุ์ลงปลูก ซึ่งควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝนเป็นต้นไป ช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน ระยะปลูกที่ 4-8 x 4-8 เมตร เมื่อปลูก และกลบดินเสร็จให้นำกิ่งไม้ไผ่เสียบข้างลำต้น และมัดด้วยเชือกฟางหลวมๆ เพื่อค้ำยัน      

                การให้น้ำ    ภายใน 4-5 วันควรมีการให้น้ำ 1 ครั้ง (ในช่วงปลูกใหม่ปีแรก) ใส่ปุ๋ยทุกๆ 6 เดือน (นับจากวันปลูก) แนะนำให้ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลัก ส่วนปุ๋ยทางใบจะฉีด เมื่อมะยงชิดเริ่มแตกใบอ่อนให้ฉีดพ่นทุกๆ 7 วัน จนกว่าใบจะเพสลาด จึงหยุดฉีดโดยอาจผสมกับสารไล่แมลงพร้อมกับอาหารเสริมชีวภาพ       

                การใส่ปุ๋ย       ควรให้สูตรเคมีสูตรเสมอ 15-15-15 พร้อมปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักแห้ง ครั้งที่ 2 ให้ใส่เมื่อก่อนหมดฝน ด้วยปุ๋ยสูตร 8-24-24 พร้อมปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักแห้ง เพื่อให้ต้นมีการสะสมอาหารไว้ให้พร้อมต่อการออกดอกผลในฤดูการ ถัดไป   ปริมาณการใส่ 1 กำมือต่อต้น 

                การเก็บเกี่ยว    มะปรางสามารถให้ผลผลิตได้เมื่อมีอายุประมาณ 3-4 ปี ขึ้นไป และมะปรางจะออกดอกในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม และผลสุกพร้อมเก็บขายหรือรับประทานในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม โดยสังเกตจากผล สำหรับมะปรางเมื่อผลสุกพร้อมเก็บจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ส่วนมะยมชิดมีลักษณะสีเหลืองอมส้มหรือเหลืองอมส้มเข้ม การเก็บจะใช้วิธีการปีนต้นตัดหากผลอยู่ด้านในพุ่มที่เป็นกิ่งใหญ่ แต่หากรวงผลอยู่ด้านนอกปลายยอดจะใช้กรรไกรตัดผลที่ต่อกับไม้ยาว โดยมีตะกร้ารองด้านล่างกรรไกร        

                โรคแมลงที่สำคัญ ฉีดพ่นใบอ่อนที่แตกมาใหม่ด้วยน้ำสกัดจากสมุนไพร หรือ น้ำส้มควันไม้ ช่วงติดดอก ออกผลก็จะมีการใช้สารเคมีควบคู่ไปด้วย

Tags : การใส่ปุ๋ยมะยงชิด(มะปราง)

view