www.Stats.in.th
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การใส่ปุ๋ยแก้วมังกร

การใส่ปุ๋ยแก้วมังกร

การใส่ปุ๋ยแก้วมังกร

            พันธุ์ แก้วมังกรมี 3 ชนิด ได้แก่

            1.พันธุ์เนื้อขาวเปลือกแดง ได้แก่พันธุ์บ้านโปรง จังหวัดราชบุรี สวนจันทบุรี

            2.พันธุ์เนื้อแดงเปลือกแดง ได้แก่ โมน่าแดนซิส เอสคิวอินทเลนซิส คอสต้าลิเซนลิส โปลีไรซีส

            3.พันธุ์สีทองเนื้อขาว

             วิธีการปลูก ใช้เสาตั้งเป็นหลักในกระถาง ยึดค้างไว้ด้านบนด้านสกรูหรือน๊อตใส่คุยมะพร้าวรองก้นกระถาง เพื่อให้น้ำถ่ายเทได้ดีในอัตราส่วน1ใน3ของปริมาตรกระถาง จากนั้นนำดินสำเร็จรูปผสมกับคุยมะพร้าวหรือแกลบดำ ใส่ลงไปในกระถางจนถึงขอบกระถางนำต้นแก้วมังกรมาปลูกให้ชิดกับเสาแล้วใช้เชือกฟางมัดต้นแก้วมังกรให้ติดกับเสาไม่ต้อง(มัดให้แน่นมากควรผูกไว้จนกว่าต้นแก้วมังกรจะเจริญเติบโตจนพ้นหัวเสาจากนั้นนำดินมากลบด้านบนของกระถางเป็นอันเสร็จ

            การให้น้ำ ต้นแก้วมังกรเป็นต้นไม้ประเภทเดียวกันกับกระบองเพชร จึงไม่ชอบน้ำ ในฤดูหนาวและฤดูร้อนควรให้น้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ส่วนในฤดูฝนไม่ต้องให้น้ำเลย

            การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยทุก 50วัน ใส่ครั้งละ 2 – 4 ช้อนโต๊ะ สูตรที่ใช้ 15-15-15 เมื่อปลูกได้เป็นระยะเวลา 6  เดือน ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 30-0-0 ในอัตราส่วนครึ่งต่อครึ่งเพื่อช่วยเร่งในการเจริญเติบโต

            การเก็บเกี่ยว  ต้องให้ผลแก้วมังกรมีสีแดงทั่วทั้งผล ซึ่งอายุของผลแก้วมังกรตั้งแต่ออกดอกจนเก็บผลได้ประมาณ 2 เดือน เมื่อผลแก้วมังกรสุกเต็มที่แล้วให้ใช้กรรไกรตัดกิ่งตัดผลออกมาจากกิ่ง (อย่าให้กิ่งเสียหาย)

            โรคและแมลง  โรคโคนเน่า เนื่องจากการให้น้ำมากจนเกินไปดังนั้นผู้ปลูกควรระวังการให้น้ำ และควรให้น้ำในอัตราที่เหมาะสม  หากเกิดโรคแล้วให้ปาดเนื้อที่เน่าออกแล้วนำปูนแดง(ปูนทาหมาก) ทาที่แผลหรือใช้ยาป้องกันเชื้อราทาก็ได้ศัตรูตัวฉกาจของแก้วมังกรก็คือ  เจ้ามดคันไฟกัดยอดอ่อน หากมีมดมาก่อกวนให้ใช้ยาฆ่ามดกำจัด ตัวอย่างยี่ห้อยาเช่น ซันเจี่ย ,เซฟวิน85, คลุก40 ,หรือฟูราดาน


Tags : การใส่ปุ๋ยแก้วมังกร

view