www.Stats.in.th
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การใส่ปุ๋ยขึ้นฉ่าย

การใส่ปุ๋ยขึ้นฉ่าย

พันธุ์  ขึ้นฉ่ายมีหลายพันธุ์ชนิดแบ่งขายเป็นกิโล หรือเป็นปี๊บ  เช่น พันธุ์โพธิ์ทอง และพันธุ์อื่นๆ

การเตรียมดินขึ้นฉ่ายนับเป็นผักใน 20 ผักที่สามารถ ปลูกแล้วได้เงินล้านขึ้นอยู่กับจังหวะ ราคา และการดูแลรักษาที่ดีตลอดจนพื้นที่ดี ดังนั้นการเตรียมดินควรพิถีพิถันมาก คือ เมื่อไถดินแล้วต้องตากดิน เป็นเดือนขึ้นไป และป้องกันกำจัดวัชพืชได้ดี ปรับพื้นที่ให้สม่ำเสมอ ไม่ให้น้ำท่วมขังได้ ใส่ปุ๋ยคอก และปูนขาว พรวนดิน ยกร่องให้สวยงาม และดินละเอียดไม่แข็งก้อนใหญ่ เพราะเมล็ดพันธุ์ขึ้นฉ่ายเล็กมาก หากดินก้อนใหญ่แล้วเมื่อหว่านเมล็ดพันธุ์ลงไป รดน้ำมากๆดินละลายก็ทับเมล็ดขึ้นฉ่าย หนาก็จะงอกยาก

วิธีการหว่านเมล็ดพันธุ์ปัจจุบันเกษตรกรที่ปลูกรายใหญ่ๆจะใช้เครื่องหว่านเมล็ดพันธุ์ เพราะจะทำให้ไวขึ้น ให้ปริมาณมาก และสม่ำเสมอดี เมื่อหว่านลงแปลงแล้วคลุมด้วยฟาง รดน้ำด้วยสปริงเกอร์ ให้เป็นฝอย โดยก่อนหว่านคลุกเมล็ดด้วยสารเคมี และสารป้องกันกำจัดโรคพืชด้วย และพ่นยาคุมหญ้าด้วย Oxydiazon ก่อนหว่าน 1 วัน

การให้น้ำจะให้น้ำด้วยระบบสปริงเกอร์ โดยปั่นน้ำให้เป็นฝอยเช้า-เย็น ทุกๆวัน จนกว่าเห็นว่างอกดีแล้ว จากนั้นก็ให้วันละครั้ง ควรหลีกเลี่ยงการให้น้ำช่วงอากาศร้อนๆหรือเที่ยงวัน

การให้ปุ๋ยเมื่อเมล็ดพันธุ์ที่หว่านแล้วงอกขึ้นมา อายุประมาณ 1 เดือน ก็หว่านปุ๋ยสูตร 15-15-15 บางๆ และคอยหว่านทุกๆ 15 วัน

การเก็บเกี่ยวเมื่อขึ้นฉ่ายอายุได้ 60 วัน ก็เริ่มเก็บผลผลิตได้โดยรดน้ำก่อนถอน ถอนมาแล้วก็ลอกใบเหลืองๆหรือใบล่างที่ไม่สวยออกมัดด้วยยางวงเป็นมัดๆ นำไปล้างน้ำ ให้รากสะอาด บรรจุถุง หรือเข้าส่งตลาด

โรคที่สำคัญคือ โรคใบไหม้ โรคราน้ำค้าง โรคเน่า ควรฉีดพ่นด้วย แมนโดเซป โพรคลอราช หรือไดฟีโนโคนาโซล ตัวใดตัวหนึ่งสลับกัน

แมลงที่พบคือ หนอนกระทู้ผัก เพลี้ยอ่อน ควรฉีดพ่นด้วยสารเคมี ไซเพอร์เมทริน คลอร์ฟลูอาซูรอน หรือ คาร์โบซัลแฟน ตัวใดตัวหนึ่งตามการระบาดของแมลงศัตรู

Tags : การใส่ปุ๋ยขึ้นฉ่าย

view