www.Stats.in.th
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การใส่ปุ๋ยเผือก

การใส่ปุ๋ยเผือก

            การเตรียมดิน  เริ่มจากการไถดินตากประมาณ 7 วัน หากดินร่วนดีก็ทำการชักร่องปลูกได้เลย แต่ถ้าดินแข็งเป็นก้อนมากควรจะไถแปรอีก 1 ครั้ง ก่อนชักร่องปลูก ปล่อยน้ำไปตามร่องให้น้ำชุ่มชื้นอยู่ตลอดก่อนปลูก

            การเพาะกล้าเผือก โดยการนำหัวเผือกที่มีขนาดเล็กๆ เท่าหัวแม่มือ(ชาวบ้านเรียกลูกเผือก)มาวางเกลี่ยให้เรียบโดยหัวเผือกไม่ซ้อนกันบนดินที่ลูกหญ้า และรักษาความชื้นได้ดี กลบทับด้วยแกลบดำ ให้มิดหัวเผือกคลุมด้วยฟางข้าว ทำการรดน้ำทุกวันจนเผือกมีใบจริงประมาณ 2-3 ใบ พร้อมนำไปปลูกได้

            วิธีการปลูก นำต้นพันธ์เผือกที่ได้จากการเพาะกล้ามาปลูกในร่องที่มีการปล่อยน้ำไว้แล้วโดยปลูก 2 แถว ใน 1 ร่อง สลับฟันปลาระยะประมาณ 30x30 เซนติเมตร โดยที่การดำกล้าเหมือนดำนา แต่บางที่นำหัวพันธ์ของเผือกลงปลูกได้เลยไม่ต้องมีการเพาะกล้าหรือบางรายปลูกบนร่องผักก่อนเก็บการเก็บเก็บผัก เช่น หอมแบ่ง ขึ้นฉ่าย ผักชี โดยนำหัวพันธ์เผือกปลูกในร่องผักเลยเมื่อเก็บผักแล้วเผือกก็โตมีใบจริง 3-4 ใบพอดี

          การให้น้ำ การให้น้ำไปตามร่องจะสะดวงมาก และเก็บความชื้นได้ดี หรือจากเผือกตั้งต้นได้ดีแล้ว หรืองอกดีแล้ว ควรรักษาน้ำให้ชื้นอยู่ตลอด ส่วนการปลูกบนร่องผักก็ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ

          การใส่ปุ๋ย เมื่ออายุเผือกที่ปลูกด้วยกล้าประมาณ 30 วัน ควรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 25-7-7 ตามความสมบูรณ์ของดิน อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ และใส่ทุกเดือน อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนการปลูกหัวพันธ์เลย ควรใส่ครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ 30 วัน หรืองอกมีใบจริงประมาณ 3-4 ใบ อัตราเท่ากับการปลูกด้วยกล้า

         การแต่งหน่อ ส่วนที่เป็นหน่อ หรือลูกเผือกที่ไม่ต้องการ ต้องทำการขุดทิ้งไป หรือนำไปปลูกต่อไป โดยคอยหมั่นพรานดินทุกๆ 1 เดือน

         การเก็บเกี่ยว เผือกเมื่อมีอายุประมาณ 8 เดือน ก็ทำการเก็บเกี่ยวได้เกษตรกรจะทำการเก็บเกี่ยวโดยการถอนต้นก่อนพ้นดิน ทำการบิดๆ เพื่อให้ลูกเผือก หรือไรโชมไม่ติดขึ้นมากับหัวแม่ ตัดต้นให้เหลือ ประมาร 10- 15 เซนติเมตร ใช้มีดขุดๆ หรือ เกาหัวให้สะอาดบรรจุถุง รอการจำหน่อย

          โรคของเผือก เช่น โรคตากบ โรคใบไหม้ โรคแอนแทรนโนส ป้องกันกำจัดด้วยการพ่นสารป้องกันโรคพืช เช่น เมนโคเชป เบเลท คาร์เบนดาซิม หรือโรยด้วยฟูราดาน รอบๆโคน โดยพิจารณา ใช้ตามอาการของโรค

          แมลงศัตรูเผือก ที่ได้พบ ได้แก่ หนอนกระทู้ผัก หนอนกระทู้หอม ป้องกันกำจัดโดยการฉีดพ่นด้วยสารเคมี เช่น แลนเนท ไซเปอร์ เมทริน

Tags : การใส่ปุ๋ยเผือก

view